MÔ HÌNH - MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Thứ 5, 16/07/2015 20:07 PM

Hiện nay, Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Xây dựng đào tạo trình độ đại học theo hai chương trình với hình thức Tín chỉ: Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin, và Chương trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Tin học xây dựng thuộc ngành Kỹ thuật công trình xây dựng.

  • Hình thức đào tạo: chính quy, tập trung
  • Chương trình đào tạo: 5 năm (có thể hoàn thành trong 4,5 năm theo khả năng của sinh viên)
  • Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Kỹ sư Ngành Công nghệ thông tin hoặc Kỹ sư chuyên ngành Tin học Xây dựng thuộc Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tương ứng với hai chương trình đào tạo trên

A. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Mục tiêu đào tạo

2. Các chuyên ngành

3. Nhu cầu nhân lực của xã hội

4. Cơ hội nghề nghiệp

5. Trang bị kỹ năng mềm

6. Cơ hội học song bằng, văn bằng 2 và thạc sỹ

B. CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG (THUỘC NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG)

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

2. Nhu cầu xã hội và cơ hội nghề nghiệp

3. Cơ hội học tập nâng cao sau khi ra trường

4. Chương trình đào tạo và các hoạt động ngoại khóa

 

DungTK, PhongBT, HoangDQ

Tuyển sinh Tra cứu điểm thi

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 68
  • Hôm nay: 62
  • Tổng truy cập: 1.063.177