Danh sách đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Khoa CNTT năm 2016-2017

Thứ 4, 23/11/2016 16:19 PM

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

(Theo quyết định số: 1432/QĐ-ĐHXD ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng)

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

Giáo viên

hướng dẫn

   1.           

CNTT-2017-01

Phần mềm sắp xếp tự động giảng viên vào các lớp

Mai Thị Ánh Hồng

Đặng Tiến Chiêu

Hoàng Vũ Lộc

59PM2

59PM1

59PM2

ThS.Phan Hữu Trung

   2.           

CNTT-2017-02

Xây dựng website hiển thị bản đồ nồng độ khí thải của khu vực

Nguyễn Thạch Hưng

Lê Quang Tuấn Anh

Nguyễn Bảo Long

60PM2

60PM2

60PM2

ThS.Lê Đức Quang

   3.           

CNTT-2017-03

Xây dựng website Góc học tập Nuce

Phạm Đức Thành

Trương Ngọc Cường

Đinh Thế Quyền

Phạm Anh Tuấn

 

59PM2

59PM2

59PM2

59PM2

KS.Nguyễn Hải Dương

   4.           

CNTT-2017-04

Xây dựng Game Mobile 3D tương tác nhiều người chơi

dựa trên nền tảng Unity3D, Node Js ( FireBase )

 

Trương Ngọc Cường

Trần Xuân Chú

Nguyễn Văn Đạt

Trần Hải Đăng

Hoàng Viết Đức

 

59PM2

59PM2

59PM2

59PM2

59PM2

KS.Nguyễn Hải Dương

   5.           

CNTT-2017-05

Tìm hiểu hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng hỗ trợ tra cứu định mức, tính toán chi phí trong xây dựng.

 

Lại Đức Giang

Lê Quang Huy

Đinh Thị Nguyệt

Lê thị Thu Ngà

Lê Tùng Lâm

60TH2 60Th2

60Th1

60Th2

60Th1

KS.Nguyễn Thanh Bản

   6.           

CNTT-2017-06

Xây dựng website hỗ trợ bán hàng thời trang.

 

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thành Đôn

Trần Xuân Hùng

Nguyễn Trọng Nghĩa

 

59PM3

59PM3

59PM3

59PM3

ThS.Đào Ngọc Hân

   7.           

CNTT-2017-07

Nghiên cứu chế tạo máy tự động cắt rãnh tường gạch

Phạm Xuân Lãm

Nguyễn Văn Chung

 

58TH1

58TH1

ThS.Phan Thái Trung

   8.           

CNTT-2017-08

Nghiên cứu chế tạo máy tự động cắt ống, bo vát điều khiển từ xa

Trần Văn Quyết

58PM1

ThS.Phan Thái Trung

   9.           

CNTT-2017-09

Xây dựng hệ thống ôn thi TOEIC cho sinh viên Đại học Xây dựng

Lại Hoàng Lê

Nguyễn Mỹ Linh

Trân Hữu Tòng

Đoàn Bảo Linh

 

60PM1

60PM1

60PM1

60PM1

ThS.Hoàng Nam Thắng

10.           

CNTT-2017-10

Xây dựng bộ công cụ trong Revit đánh giá tiêu chí Công trình Xanh

Nguyễn Văn Huy

Vũ Hoàng Phương

Yum Phearath

59TH2

59TH1

59TH2

ThS.Đỗ Quốc Hoàng

11.           

CNTT-2017-11

Xây dựng phần mềm hỗ trợ tính toán thiết kế tường vây

Nguyễn Văn Trí

Phạm Hồng Sơn

Phạm Thị Hương

59TH2

59TH1

59TH2

ThS.Đỗ Quốc Hoàng

 

Tổng số: 11 đề tài