Danh sách điểm thi

Từ khóa:
Lớp môn học Môn thi Năm học Kỳ thi Ngày nhập
Phúc tra điểm Kiến trúc máy tính 2018 - 2017 Kỳ 1 02/02/2018
Bài phúc tra Giải tích 1, 2 2018 - 2017 Kỳ 1 01/02/2018
Phúc tra điểm Vật liệu xd 2018 - 2017 Kỳ 1 22/01/2018
61TH1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lenin(Phần 2 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
61TH2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lenin(Phần 2 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
61PM1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lenin(Phần 2 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
61PM2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lenin(Phần 2 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
60TH1 môi trwonwng và pt bền vững 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
60TH2 Môi trường và pt bền vững 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
59th2 Công nghệ phần mềm 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
DQT Công nghệ đa phương tiện 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
60TH1 Cơ học kết cấu2 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
60TH2 Cơ học kết cấu2 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
lop2 Đại số tuyến tính 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
lop1 Giải tích 1 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
lop1 Đại số tuyến tính 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
60PM2 Kiến trúc máy tính 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
60PM1 Kiến trúc máy tính 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
52th1 TT CB KT 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
DQT Ứng dụng tin học trong thi công 2018 - 2017 Kỳ 1 31/10/2017
Tổng số: 1284 môn thi 1 2 3 4 5 ...
Tuyển sinh Tra cứu điểm thi

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 177
  • Tổng truy cập: 1.080.484